พิษไวรัสโควิดกระทบโรงแรมดังบุรีรัมย์ ประกาศลดค่าห้องกว่าครึ่ง

11 มี.ค.63 – นายวสันต์ เทพนคร ผู้ประกอบการโรงแรมเทพนคร และโรงแรมอัลวาเลซ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ธุรกิจโรงแรงของตนซบเซาเงียบเหงาที่สุดนับตั้งแต่แต่ทำธุรกิจโรงแรมมาหลายสิบปี หลังจากได้รับผลกระทบจากกระแสแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลานานกว่า 1 เดือนแล้ว ปัจจุบันทางโรงแรมมีห้องพักไว้คอยบริการลูกค้ากว่า 400 ห้อง แต่มีลูกค้ามาใช้บริการเพียงวันละ 10-20 ห้องเท่านั้นทางโรงแรมจึงต้องประกาศปรับค่าห้องพัก อาหาร เครื่องดื่มลงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เพื่อส่งเสริมการขาย จากปกติราคาค่าบริการห้องละ 1,000-1,200 บาท ลดเหลือ 450-500 บาท ส่วนห้องราคา 2,000 – 2,500 บาท ลดเหลือเพียงห้องละ 1,000 บาทเท่านั้น  แต่ก็ยังไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเท่าที่ควร ซึ่งต่างจากในช่วงเดี่ยวกันของปีที่ผ่านมา ยังมีลูกค้ามาเข้าพักไม่มากก็สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างไรก็ตาม ทางโรงแรมยังไม่มีนโยบายในการปรับลดพนักงาน แต่มีการปรับลดชั่วโมงการทำงานของพนักงานลงวันละ 2 ชั่วโมง ทำให้พนักงานมีรายได้น้อยลงแต่ก็พอใจกว่าที่จะปรับลดพนักงานออกไป ซึ่งเป็นการช่วยเหลือระหว่างพนักงานกับทางโรงแรมให้ประคองตัวผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวไปได้ขณะนี้ทางโรงแรมมีทุนสำรองไว้ใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพียง 2 เดือน เท่านั้น หากสถานการณ์โรคดังกล่าวไม่คลี่คลาย ทางโรงแรมก็จะต้องพิจารณาปิดอาคารห้องพักของโรงแรมไปก่อน 1 หลัง จากที่มีอาคาร 2 หลัง ซึ่งจะกระทบทั้งพนักงานและโรงแรมอย่างแน่นอนนายวสันต์ เทพนคร เจ้าของผู้ประกอบการโรงแรม จึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ โดยการผ่อนคลายความเข้มงวดเป็นบางกรณี โดยเฉพาะการพิจารณายกเลิกการประชุมสัมมนาขององค์ต่างเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทางหน่วยงานราชการในพื้นที่ และทางโรงแรมสามารถช่วยกันคัดกรองกันเองได้ แต่ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ส่วนนี้จะเป็นรายได้ให้ทางโรงแรมนำไปบริหารจัดการพยุงธุรกิจตัวเองให้อยู่รอดได้ส่วนกรณีอื่นก็ให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งให้ความช่วยเหลือ เพื่อที่ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มั่นใจและคลายความกังวลลดความหวาดกลัวลง ให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และก่อนที่ธุรกิจโรงแรมจะทยอยปิดตัวลงจากสภาวะดังกล่าวด้วย